Làng Công nghệ tiên phong

Trưởng làng

Bà Đoàn Kiều My

Chuyên gia công nghệ x Kinh doanh x Marketing. Kimiko là một công thức của sự khác biệt. Kimiko là một doanh nhân, ngưỡi dẫn chương trình và cố vấn chiến lược chuyên về các công nghệ mới nổi (AI, Blockchain, Cloud và... Xem thêm

Thông báo