@extends('layouts.frontend.layout') Làng Công nghệ Y tế

Làng Công nghệ Y tế

Trưởng làng

Ông Ngô Thanh Sơn

Ông Ngô Thanh Sơn có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực máy móc trang thiết bị y tế; hơn 10 năm kinh nghiệm về sale và marketing trong các tập đoàn đa quốc gia và Việt Nam. Ông từng nắm giữ các chức vụ... Xem thêm

TS. Cao Anh Tuấn

Ông Cao Anh Tuấn - Tiến sĩ Khoa học Máy tính Đại học Cornell - Đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Genetica Xem thêm

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

- Giám đốc Khối phát triển Ứng dụng Microsoft Việt Nam 2012 - 2017 & Giám đốc tại Critical Path’s Offshore Development Center Vietnam 2002-2004 & Tổng Giám đốc Netblue Vietnam 2004-2011 - Ông Nguyễn Tuấn Anh có 20 năm kinh nghiệm về phá... Xem thêm

Thông báo