@extends('layouts.frontend.layout') Làng Công nghệ Y tế và Giải pháp sáng tạo chăm sóc sức khoẻ

Làng Công nghệ Y tế và Giải pháp sáng tạo - Chăm sóc sức khỏe là nhóm nội dung mới nhất được thành lập trong khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2021 năm nay để phù hợp với tình hình và xu hướng hiện tại.  Với thông điệp chính là hướng đến một cộng đồng khoẻ mạnh trong đại dịch bằng cuộc cách mạng chăm sóc sức khoẻ luôn kết nối, luôn sẵn sàng, Làng tập trung các giải pháp, các chuyên gia chia sẻ mối quan tâm giải quyết vấn đề sức khoẻ thể chất và tinh thần qua các phương thức dễ tiếp cận, có khả năng triển khai rộng khắp đến nhiều đối tượng trong cộng đồng. Làng tìm kiếm và hỗ trợ giải pháp của mỗi thành viên trở thành một mắt xích kết nối tạo thành hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ liền mạch giữa trực tuyến và ngoại tuyến (online-offline) ứng dụng tiến bộ khoa học, đặc biệt là công nghệ thông tin mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ tập trung vào người thụ hưởng, phù hợp nhiều đối tượng.

Trưởng làng

BS. Hoàng Thị Bạch Dương

Bác sĩ Hoàng Thị Bạch Dương là Chủ tịch Viện Dưỡng lão tiêu chuẩn 5 sao có chăm sóc y tế  đầu tiên tại Việt Nam được công nhận thành viên của Hiệp hội chăm sóc giảm nhẹ Toàn cầu. Bà là chuy&... Xem thêm

Ông Dương Đình Dũng

Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Asean Healthcare Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh, xúc tiến đầu tư, chuyển giao giải pháp chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, trang phục, trang thiết bị y tế. Với vai trò Tổng giám đốc As... Xem thêm

Thông báo