Làng Đầu tư Quốc tế tại TechFest Việt Nam 2019 đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp huy động các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam trong bối cảnh đột phá công nghệ 4.0.

Các nguồn lực cốt yếu của nền khởi nghiệp sáng tạo không thể không kể đến như nguồn lực tài chính, nguồn lực công nghệ, nguồn nhân lực,... Các tài nguyên đó sẽ cần được huy động không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu, tương ứng với tình hình phát triển của Startup trong thế giới ngày một phẳng. Các thành phần tiêu biểu cùng đóng góp và chia sẻ những nguồn lực này là các Startup, các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước, các Trường Đại học và cơ quan chức năng trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Và việc kết nối các thành phần này là mục tiêu không nhỏ của xã hội Việt Nam nói chung và Làng Đầu tư quốc tế nói riêng tại Techfest Việt Nam 2019.

Trưởng làng

Bà Trần Quỳnh Hương

Nhà xây dựng liên doanh người Việt đầu tiên - Đưa mô hình Nhà xây dựng liên doanh Vương quốc Anh đến Việt Nam Xem thêm

Ông Lý Đình Quân

- Là doanh nhân với 15 năm điều hành doanh nghiệp ở các vị trí cấp cao, ông Quân cũng có rất nhiều trải nghiệm từ các hoạt động hỗ trợ xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp như: đồng sáng lập và điều hành Vườn ươm Doan... Xem thêm

Bà Hồ Thu Lê

- Thạc sỹ Kinh tế International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam - Cử nhân Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại Thương Hà Nội - Chứng chỉ CFA Charter Holder – Tài chính (Chartered Finacial Analyst) - Chứng chỉ hành nghề quản... Xem thêm

Ông Từ Minh Hiệu

Phòng khởi nghiệp - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ Xem thêm

1
Thông báo