Rất nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp khởi nghiệp, đang gặp phải những vướng mắc lớn về tài chính như định giá công ty như thế nào, gọi vốn từ đâu, gọi bao nhiêu và sử dụng nguồn vốn như thế nào cho hợp lý,... Việc thiếu kỹ năng quản trị tài chính là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại khi khởi nghiệp. Nắm bắt được tầm quan trọng của tài chính trong doanh nghiệp khởi nghiệp, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2018 đã thành lập Làng Tài Chính, hay còn gọi là FinTech - kết hợp của Finance và Technology tức Tài chính và Công nghệ.

Ban cố vấn sẽ gồm các trưởng làng và chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm quản trị tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Làng Công nghệ Tài chính sẽ là cơ hội đặc biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp xúc với các bên liên quan như vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp,... Thông qua đó, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể mở rộng mối quan hệ và được hỗ trợ chuyên môn, tiếp cận với cơ hội đầu tư.

Các Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đặt gian hàng khởi nghiệp theo làng hoặc tham gia cuộc thi khởi nghiệp do làng tổ chức và dự đêm chung kết tại Đà Nẵng vào ngày 01/12/2018 bằng cách đăng ký tại website: https://techfest.vn

Email của Fintech Village: Fintech@techfest.vn

Trưởng làng

Bà Trần Thị Hồng Thuỷ

Bà Trần Thị Hồng Thuỷ

Bà Trần Thị Hồng Thuỷ đã bắt đầu sự nghiệp tư vấn từ năm 2003. Trong suốt 15 năm kinh nghiệm, bà đã tham gia hàng loạt dự án tư vấn chính sách phát triển cho chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, đồng thời b&agr...Xem thêm

Lịch Sự kiện

Lịch Sự kiện

08:00 - 09:00

Đăng ký đại biểu

Đăng ký đại biểu

09:00 - 09:15

Chào mừng và Tổng quan về Fintech Việt Nam

Chào mừng và Tổng quan về Fintech Việt Nam

Ông Nghiêm Thanh Sơn

09:15 - 09:30

Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển fintech trong bối cảnh 4.0 tại Việt Nam

  • Diễn giả : Ông Nghiêm Thanh Sơn

Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển fintech trong bối cảnh 4.0 tại Việt Nam

Ông Trần Công Quỳnh Lân

09:30 - 09:45

Vai trò và mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực tài chính

  • Diễn giả : Ông Trần Công Quỳnh Lân

Vai trò và mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn và startups Fintech

Ông Phạm Trung Kiên

09:45 - 09:55

Fintech - Xu hướng với các công ty dựa trên nền tảng công nghệ thông tin

  • Diễn giả : Ông Phạm Trung Kiên

Fintech - Xu hướng với các công ty dựa trên nền tảng công nghệ thông tin

Ông Nguyễn An Nguyên

09:55 - 10:05

Hội nhập thế giới với ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Tài chính toàn diện

  • Diễn giả : Ông Nguyễn An Nguyên

Hội nhập thế giới với ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Tài chính toàn diện

Ông Kelvin Teo

10:05 - 10:15

Viễn cảnh và thực tế Vay ngang hàng từ góc nhìn khu vực

  • Diễn giả : Ông Kelvin Teo

Viễn cảnh và thực tế Vay ngang hàng từ góc nhìn khu vực

Ông Aaron McDonald

10:15 - 10:25

Tương lai của hệ sinh thái tài chính phân cấp với blockchain

  • Diễn giả : Ông Aaron McDonald

Tương lai của hệ sinh thái tài chính phân cấp với blockchain

10:25 - 10:45

Giải lao

Giải lao

Ông Kelvin Teo

10:45 - 11:45

Tọa đàm : Phát triển hệ sinh thái vững mạnh cho Fintech Việt Nam

  • Diễn giả : Ông Kelvin Teo, Ông Filip Stipancic, Bà Nguyễn Thùy Dương, Ông Trần Công Quỳnh Lân, Ông Phạm Trung Kiên, Ông Nguyễn An Nguyên, Ông Aaron McDonald, Bà Caroline Gutman, Ông Kendrick Nguyen

Tọa đàm : Phát triển hệ sinh thái vững mạnh cho Fintech Việt Nam

Bà Nguyễn Thùy Dương

11:45 - 12:00

Kết thúc - Bế mạc hội thảo

  • Diễn giả : Bà Nguyễn Thùy Dương

Kết thúc - Bế mạc hội thảo

Đối tác

Event Sponsors

1
Thông báo