Với chủ đề công nghệ, Techfest Vietnam 2018 đặc biệt chú trọng với ứng dụng của công nghệ thông tin trong khởi nghiệp. Và Làng 4.0 là một trong số các hoạt động nổi bật của sự kiện này.

Cách mạng công nghệ 4.0 đã, đang và sẽ làm thay đổi cuộc sống từ cách thức giao tiếp, lối sống, nền kinh tế của một quốc gia và hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức cho khởi nghiệp. Làng Công nghiệp 4.0 sẽ đưa ra những thông tin, kiến thức chuyên môn để công chúng tiếp cập và hiểu rõ về ngành công nghiệp này.

Đồng thời, đây cũng là cầu nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tới 4 nội dung chính: Big Data, IOT, blockchain và AI. Từ đó hình thành một bức tranh đa chiều, tổng quát, góp phần đưa ra các kiến nghị cần thiết để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Mặt khác, Làng công nghiệp 4.0 còn hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp từ khâu truyền thông, tìm kiếm chuyên gia, nhà đầu tư, kết nối chính sách và các khối chính phủ,... từ đó hoàn thiện hệ sinh thái và đưa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Các Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đặt gian hàng khởi nghiệp theo làng hoặc tham gia cuộc thi khởi nghiệp do làng tổ chức và dự đêm chung kết tại Đà Nẵng vào ngày 01/12/2018 bằng cách đăng ký tại website: https://techfest.vn

1
Thông báo