Việt Nam luôn được đánh giá là điểm đến du lịch thu hút khách nước ngoài. Cùng với đó, định hướng phát triển kinh tế của cả đất nước trong những năm tới cũng chú trọng vào khu vực III, tức ngành dịch vụ mà chủ chốt chính là du lịch. Với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì đây chính là cơ hội kinh doanh tiềm năng, do đó ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi sự ra đời với sự ứng dụng của công nghệ vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Từ đây, Làng KN Du Lịch thuộc sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2018 có rất nhiều hoạt động đặc biệt như: Tuyển chọn các dự án du lịch ĐMST tham gia Techfest 2018; tổ chức và truyền thông cho cuộc thi khởi nghiệp của Làng KN Du Lịch; giới thiệu và mời chuyên gia tư vấn cho các hoạt động của Làng KN Du Lịch, trong đó có đánh giá, thẩm định các dự án thuộc Làng KN Du Lịch.

Các Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đặt gian hàng khởi nghiệp theo làng hoặc tham gia cuộc thi khởi nghiệp do làng tổ chức và dự đêm chung kết tại Đà Nẵng vào ngày 01/12/2018 bằng cách đăng ký tại website: https://techfest.vn

Email của Tourism Village: Tourism@techfest.vn

Lịch Sự kiện

Lịch Sự kiện

Ông Lý Đình Quân

13:00 - 13:30

Giới thiệu về làng công nghệ du lịch và báo cáo tổng quan về lĩnh vực của làng công nghệ du lịch.

  • Diễn giả : Ông Lý Đình Quân

Giới thiệu về làng công nghệ du lịch và báo cáo tổng quan về lĩnh vực của làng công nghệ du lịch.

Ông Dominic Mellor

13:30 - 13:50

Báo cáo tham luận 01: Những cơ hội và định hướng phát triển của Startup công nghệ du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế

  • Diễn giả : Ông Dominic Mellor

Báo cáo tham luận 01: Những cơ hội và định hướng phát triển của Startup công nghệ du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế

Ông Lê Đắc Lâm

13:50 - 14:10

Báo cáo tham luận 02 : Tư duy công nghệ 4.0 cho khởi nghiệp du lịch sáng tạo và vai trò kết nối, hỗ trợ mạnh mẽ của doanh nghiệp cho thị trường và đầu tư.

  • Diễn giả : Ông Lê Đắc Lâm

Báo cáo tham luận 02 : Tư duy công nghệ 4.0 cho khởi nghiệp du lịch sáng tạo và vai trò kết nối, hỗ trợ mạnh mẽ của doanh nghiệp cho thị trường và đầu tư.

14:10 - 15:00

Tọa đàm 01: Chủ đề 1 – Hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch thông minh và vai trò của nhà nước trong bối cảnh 4.0

Tọa đàm 01: Chủ đề 1 – Hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch thông minh và vai trò của nhà nước trong bối cảnh 4.0

15:00 - 15:30

Giải lao

Giải lao

15:30 - 16:15

Tọa đàm 02: Chủ đề 2 – Những mô hình kinh doanh du lịch sáng tạo có sức cạnh tranh và hội nhập của Việt Nam

Tọa đàm 02: Chủ đề 2 – Những mô hình kinh doanh du lịch sáng tạo có sức cạnh tranh và hội nhập của Việt Nam

Ông Trần Nhật Khanh

16:15 - 17:00

Tọa đàm 03: Chủ đề 3 – Các cơ hội và thách thức về đầu tư và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

  • Diễn giả : Ông Trần Nhật Khanh

Tọa đàm 03: Chủ đề 3 – Các cơ hội và thách thức về đầu tư và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

1
Thông báo