Làng Impact, hay còn gọi Làng KN Tác Động Xã Hội, là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2018, nhằm tạo tác động tích cực cho môi trường và xã hội. Làng KN Tác Động Xã Hội sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân, nhà đầu tư, đối tác phát triển, các viện, trường. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp mang tính tác động tại Việt Nam trong khuôn khổ Đề án 844 (Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025).

Khởi nghiệp tuy là một vấn đề không mới nhưng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dù mạng lại tác động tích cực cho môi trường và xã hội, nhưng chưa được thực sự quan tâm và vận dụng xứng đáng với tiềm năng. Làng KN Tác Động Xã Hội sẽ nâng cao nhận thức và thúc đẩy mô hình khởi nghiệp này, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về phát triển bền vững.

Làng KN Tác Động Xã Hội sẽ kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tính tác động để có một bức tranh đa chiều, tổng quát, góp phần đưa ra các kiến nghị cần thiết để xây dựng hệ sinh thái bền vững.

Email của Impact Village: Impacttech@techfest.vn

Lịch Sự kiện

Lịch Sự kiện

Bà Caitlin Wiesen

13:00 - 13:45

Khai mạc và tóm tắt bối cảnh khởi nghiệp tác động xã hội

  • Diễn giả : Bà Caitlin Wiesen

Khai mạc và tóm tắt bối cảnh khởi nghiệp tác động xã hội

13:45 - 14:00

Chủ đề 1: Thử nghiệm công nghệ trong khởi nghiệp tác động xã hội

Chủ đề 1: Thử nghiệm công nghệ trong khởi nghiệp tác động xã hội

Bà Võ Thị Hoàng Yến

14:00 - 15:00

Phiên thảo luận 1: I4.0 for Impact

  • Diễn giả : Bà Võ Thị Hoàng Yến, Ông Savinda Ranathunga

Phiên thảo luận 1: I4.0 for Impact

15:00 - 15:30

Giải lao

Giải lao

Bà Nguyễn Phi Vân

15:30 - 15:45

Chủ đề 2: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tác động xã hội

  • Diễn giả : Bà Nguyễn Phi Vân, Ông Jan Zellman

Chủ đề 2: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tác động xã hội

Ông Richard Hazenberg

15:45 - 16:45

Phiên thảo luận 2: Buy Impact

  • Diễn giả : Ông Richard Hazenberg

Phiên thảo luận 2: Buy Impact

16:45 - 17:00

Hỏi đáp và kết nối

Hỏi đáp và kết nối

1
Thông báo