Việt Nam là đất nước đang phát triển và có nền khoa học công nghệ có tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng tri trức của đất nước. Nhờ có cuộc Cách mang Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0), cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đang từng bước tiếp cận sáng tạo và hấp thu tinh hoa công nghệ của nhân loại, ứng dụng vào sự phát triển kinh tế của đất nước tạo thành những nền tảng công nghệ làm cơ sở cho sự phát triển của các ngành khoa học công nghệ và mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

 Với chủ đề "Hội tụ nguồn lực", Techfest Vietnam 2019 đặc biệt chú trọng tới ứng dụng của công nghệ 4.0 dựa trên các nền tảng: Trí tuệ nhân tạo, Big Data, blockchain, IOT, .. và làng công nghệ 4.0 chính là một trong những làng chủ đạo trong TECHFEST 2019. Làng Công nghệ 4.0 sẽ đưa ra những phân tích xu hướng công nghệ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 4.0 trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin, kiến thức chuyên môn để công chúng tiếp cận và hiểu rõ về ngành công nghiệp này.

Trưởng làng

Bà Nguyễn Thy Nga

Bà Nguyễn Thy Nga là một người trẻ trung, năng động và có đam mê với khởi nghiệp. Bà đã, đang tham gia đồng sáng lập cũng và điều hành một số tổ chức khởi sự. Đồng thời, Bà Nga cũng rất tích cực tham gia c&a... Xem thêm

1
Thông báo