Việt Nam là đất nước đang phát triển và có nền khoa học công nghệ có tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng tri trức của đất nước. Nhờ có cuộc Cách mang Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0), cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đang từng bước tiếp cận sáng tạo và hấp thu tinh hoa công nghệ của nhân loại, ứng dụng vào sự phát triển kinh tế của đất nước tạo thành những nền tảng công nghệ làm cơ sở cho sự phát triển của các ngành khoa học công nghệ và mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

 Với chủ đề "Hội tụ nguồn lực", Techfest Vietnam 2019 đặc biệt chú trọng tới ứng dụng của công nghệ 4.0 dựa trên các nền tảng: Trí tuệ nhân tạo, Big Data, blockchain, IOT, .. và làng công nghệ 4.0 chính là một trong những làng chủ đạo trong TECHFEST 2019. Làng Công nghệ 4.0 sẽ đưa ra những phân tích xu hướng công nghệ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 4.0 trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin, kiến thức chuyên môn để công chúng tiếp cận và hiểu rõ về ngành công nghiệp này.

Trưởng làng

Bà Nguyễn Thy Nga

Ngoài ra Bà là Đại diện Quỹ VietnamInnoventures ;Sáng lập mạng lưới Vietnamstartupecosystem, chương trình V-startup show.  Giám đốc không gian sáng tạo và truyền cảm hứng Le Cerne studio – Đại học Kinh tế Quốc dân.... Xem thêm

1
Thông báo