@extends('layouts.frontend.layout') Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST

Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tham dự TECHFEST 2021 với mục tiêu Thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống; nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ; gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, kết nối mạng lưới nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ, sáng chế giữa các nhà sáng chế, các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp; Tăng cường vai trò, ảnh hưởng của Hội Sáng chế Việt Nam; Quảng bá hình ảnh của hội viên, doanh nghiệp trong các diễn đàn trong nước và quốc tế và góp phần tổ chức thành công TECHFEST 2021.

Trưởng làng

Ông Trần Giang Khuê

  Ông Trần Giang Khuê là một thành viên tích cực của Hội Sáng chế Việt Nam, đi đầu trong các hoạt động hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo t... Xem thêm

Ông Nguyễn Thanh Mỹ

  Sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Canada và Hoa Kỳ, năm 2004, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ trở về quê hương Trà Vinh với vai trò là một nhà khoa học và doanh nhân thành đạt. Ông đã sáng lập... Xem thêm

Ông Hoàng Đức Thảo

  Ông Hoàng Đức Thảo là nhà quản lý, là nhà khoa học với hơn 40 năm kinh nghiệm chuyên sâu về Tài chính, Đầu tư, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, nghiên cứu khoa học …..luôn mong muốn d&ugr... Xem thêm

Ông Hắc Văn Tuyên

Đồng trưởng Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo TECHFEST 2021 Xem thêm

Ông Lê Vũ Tiến

Đồng trưởng Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo TECHFEST 2021 Xem thêm

Ông David Martin Nguyễn

David Martin Nguyễn là Nhà Sáng Chế & Chiến Lược Quốc Tế với nhiều bằng sáng chế của Hoa Kỳ. “Khoa học và Công Nghệ hữu ích đem lại cho con người cuộc sống văn minh và hạnh phúc. Vì thế, để được dân giàu v... Xem thêm

Lịch Sự kiện

Lịch Sự kiện

08:30 - 12:00

Hội thảo Thách thức trong thương mại hóa sáng chế và các tài sản trí tuệ

 

08h30 – 09h00 Đăng ký đại biểu  
09h00 – 09h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  
09h05 – 09h10 Phát biểu khai mạc  
09h10 – 09h15 Phát biểu chào mừng  
09h15 – 09h20 Phát biểu chào mừng  
09h20 – 09h30 GIỚI THIỆU
LÀNG SÁNG CHẾ VÀ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 
09h30 – 09h45 GIỚI THIỆU VÀ PHÁT ĐỘNG VINH DANH VÀ CUỘC THI
“GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI HÓA SÁNG CHẾ”
 
09h45 – 10h00 Báo cáo dẫn đề: Khái quát về thương mại hóa sáng chế và các tài sản trí tuệ
Trần Giang Khuê, Chuyên gia Sở hữu trí tuệ và thương hiệu
 

10h00 – 11h10

Đổi mới sáng tạo để tạo nên trang sử vàng cho đất nước

 
11h10 – 11h20 Đổi mới sáng tạo tại Tập đoàn Hòa Bình trong phòng chống đại dịch Covid-19  
11h20 – 11h50 Trao đổi và thảo luận  
11h50 – 12h00 Tổng kết và bế mạc  

 

Thông báo