INNOVATE FOR CHANGE - Sáng tạo - Tạo bứt phá "Đổi mới sáng tạo trong giáo dục không chỉ là về công nghệ, mà về cách bạn dùng công nghệ để trao quyền cho sinh viên trở thành những người học cả đời – những “đặc vụ” của sự thay đổi!" Là nơi nuôi dưỡng nguồn lực lao động tương lai của xã hội, các trường đại học đóng vai trò hạt nhân – gắn kết các thành phần trong hệ sinh thái để thúc đẩy quá trình nuôi dưỡng nguồn lao động sáng tạo giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội. Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ về phong trào khởi nghiệp trong giới sinh viên những năm vừa qua và đó là một thành quả của quá trình ươm mầm nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp từ khi còn ở mức ý tưởng. Để những ý tưởng sáng tạo của sinh viên biến thành ảnh hưởng tích cực trong xã hội, không thể thiếu được sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các thành phần trong hệ sinh thái bao gồm nhà nước, doanh nghiệp hay các tổ chức trong và ngoài nước.

Làng sinh viên khởi nghiệp với khẩu hiệu “Đổi mới sáng tạo để Tạo thay đổi tích cực – Innovate for Change” – ra đời với sứ mệnh khẳng định và thúc đẩy vai trò hạt nhân của trường đại học và quan trọng hơn cả là sự hợp tác giữa các thành phần trong hệ sinh thái để nuôi dưỡng nguồn lực lao động sáng tạo cho đất nước – những người sẽ thúc đẩy quá trình thay đổi tích cực trong xã hội. Làng sinh viên khởi nghiệp là nơi hội tụ của các dự án sinh viên khởi nghiệp nổi bật quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường đại học điển hình trong phong trào sinh viên khởi nghiệp, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam…để cùng nhau sáng tạo - tạo bứt phá! Hãy cùng tham gia với Làng sinh viên Khởi nghiệp để nuôi dưỡng nguồn lực sáng tạo - "đặc vụ" của sự Sáng tạo - Tạo Bứt phá! https://techfest.vn/lang-khoi-nghiep/lang-sinh-vien-khoi-nghiep

Trưởng làng

PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng

PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng là sáng lập viên và giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà từng làm cán bộ quản lý và điều hành của nhiều doanh ng... Xem thêm

ThS. Jen Vuhuong

Ths. Jen Vuhuong, Đồng Trưởng Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020, là Tác giả, Huấn luyện viên quốc tế, Nhà sáng lập cộng đồng doanh nhân HEC, Giám đốc phát triển Chương trình và Cộng đồng BK-Holding... Xem thêm

Bà Trần Thị Hồng Gấm

Bà Trần Thị Hồng Gấm, Đồng Trưởng Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020, là Phó Giám đốc, Chương trình Giáo dục và Xã hội, Hội đồng Anh tại Việt Nam. Bà đã hoàn thành cử nhân... Xem thêm

Lịch Sự kiện

Lịch Sự kiện

08:30 - 12:00

Làng Sinh viên khởi nghiệp: Hội thảo Nhà lãnh đạo Sáng tạo và Giáo dục sáng tạo

  • Địa điểm : Phòng 110, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Hội thảo Nhà lãnh đạo Sáng tạo và Giáo dục sáng tạo

1. Đơn vị tổ chức
Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục tiêu hội thảo
- Tầm nhìn chiến lược về xu hướng giáo dục của Việt Nam trong tương lai
- Vai trò của Sáng tạo trong bức tranh giáo dục toàn cầu trong tương lai – Creative Education
- Nguồn lực thanh niên sáng tạo trong doanh nghiệp
- Thanh niên Việt Nam vươn tầm thế giới – Tư duy chủ động toàn cầu và bắt đầu hôm nay 

08:30 - 12:00

Hội thảo Thúc đẩy vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

  • Địa điểm : Phòng 301, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Hội thảo Đổi mới sáng tạo cho thay đổi

1. Đơn vị tổ chức:

Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020

2. Mục tiêu hội thảo:

Chính sách về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục Việt Nam

Thúc đẩy sự sáng tạo của sinh viên trong trường đại học – mô hình vườn ươm khởi nghiệp

Sáng tạo trong bức tranh giáo dục toàn cầu trong tương lai – Creative Education 

Thanh niên Việt Nam vươn tầm thế giới – Tinh thần “khởi nghiệp” cuộc đời vươn ra thế giới 

3. Chi tiết chương trình

 

Thời gian

Nội dung

8:30 – 9:00

Đón tiếp đại biểu

9:00 – 9:10

Khai mạc chương trình

9:10 – 9:20

Các định hướng chính sách hỗ trợ trường Đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Đại điện Bộ giáo dục và Đào tạo

9:20 – 9:30

Đánh giá thực trạng vai trò trường Đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Đại diện đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9:30 – 10:30

Tọa đàm: Tăng cường vai trò của trường Đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Đại diện: Làng Students Village

10:30 – 11:50

Mini Shark Tank

- Các chuyên gia đại diện NGO, Đại diện tổ chức TN thế giới- Ths.Jen Vuhuong; Đại diện doanh nghiệp; Đại diện nhà đầu tư Silicon Valley (Ông Aaron Stanton); Đại diện Schoolab (Ông Quentin).

11:50 – 12:00

Bế mạc

Thông báo