@extends('layouts.frontend.layout') Làng Tạo tác động xã hội

Trong khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2021, Làng Tác động Xã hội - Impact Village hướng tới mục tiêu làm nổi vai trò của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội trong việc phát triển kinh tế - xã hội; truyền thông sản phẩm, dịch vụ của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động tới các nhà đầu tư; cộng đồng Việt Nam và quốc tế; thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động.

Trưởng làng

Bà Nguyễn Như Quỳnh

- Chị Quỳnh hiện đang phụ trách các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tìm giải pháp cho các thách thức về môi trường và xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp kinh doanh bao trù... Xem thêm

PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng

PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng là sáng lập viên và giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà từng làm cán bộ quản lý và điều hành của nhiều doanh ng... Xem thêm

Thông báo