Trong khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2021, Làng Tác động Xã hội - Impact Village hướng tới mục tiêu làm nổi vai trò của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội trong việc phát triển kinh tế - xã hội; truyền thông sản phẩm, dịch vụ của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động tới các nhà đầu tư; cộng đồng Việt Nam và quốc tế; thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động.

Trưởng làng

Bà Nguyễn Như Quỳnh

Chị Quỳnh là Chuyên gia phân tích Chương trình tại UNDP Việt Nam. Chị hiện đang quản lý các dự án liên quan tới:  các nhóm doanh nghiệp tạo tác động xã hội nói chung, khởi nghiệp sáng tạo tạo t... Xem thêm

Đồng trưởng làng

PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng

PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng là sáng lập viên và giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà từng làm cán bộ quản lý và điều hành của nhiều doanh ng... Xem thêm

Thông báo