Fintech (Financial Technology) là một trong những lĩnh vực tiên phong trong Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư. Công nghệ Tài chính có tác động sâu rộng trong mọi đời sống của xã hội với tốc độ phát triển vũ bão, hứa hẹn là thị trường tiềm năng cho các tập đoàn, các công ty công nghệ cũng như cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và Thế giới. 

 

 

 

Trưởng làng

Ông Trần Quang Hưng

Venture Partner - VinaCapital Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất và tích cực nhất Việt Nam với 100 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư, hợp tác chiến lược với các Quỹ Mirrae Asset, Naver (quản lý hàng trăm tỉ đô la Mỹ) và 10 star... Xem thêm

Ông Vũ Minh Lý

Quá trình công tác: Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường – Bộ TNMT Nguyên Chủ tịch TW hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Cố vấn và sáng lập Hệ sinh thái... Xem thêm

1
Thông báo