Fintech (Financial Technology) là một trong những lĩnh vực tiên phong trong Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư. Công nghệ Tài chính có tác động sâu rộng trong mọi đời sống của xã hội với tốc độ phát triển vũ bão, hứa hẹn là thị trường tiềm năng cho các tập đoàn, các công ty công nghệ cũng như cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và Thế giới. 

 

 

 

Trưởng làng

Ông Vũ Minh Lý

- Quá trình công tác: - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường – Bộ TNMT - Nguyên Chủ tịch TW hội liên hiệp thanh niên Việt Nam - Cố vấn và sáng lập Hệ sinh th&a... Xem thêm

1
Thông báo