Bức tranh phối cảnh về lĩnh vực Công nghệ Du lịch và Ẩm thực – Tầm nhìn của các Gã khổng lồ

14 Th11 2017
15:30-16:00
Sapphire 2

Bức tranh phối cảnh về lĩnh vực Công nghệ Du lịch và Ẩm thực – Tầm nhìn của các Gã khổng lồ