Cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ trong Nông nghiệp

Cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ trong Nông nghiệp

Vòng sơ loại cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ trong Nông nghiệp dành cho startup mảng công nghệ nông nghiêp là một trong số những hoạt động nằm trong khuôn khổ TECHFEST 2017.

Nguyên tắc đánh giá các startup dựa trên kỹ năng thuyết trình, kế hoạch kinh doanh, khả năng làm việc nhóm và hợp tác cũng như tầm nhìn của doanh nghiệp khởi nghiệp. Ban giám khảo được lựa chọn từ những nhà đầu tư, huấn luyện viên khởi nghiệp và đào tạo danh tiếng.

Các Startups đạt yêu cầu sẽ được lựa chọn tham gia cuộc thi sơ loại được tổ chức tại Hà Nội