Thảo luận: Liệu công nghệ Giáo dục có phải công nghệ Tài chính mới?

15 Th11 2017
09:45 - 10:00
V.I.P Room

Thảo luận: Liệu công nghệ Giáo dục có phải công nghệ Tài chính mới?