Lễ khai mạc / Opening ceremony

(Lễ khai mạc chỉ dành cho khách mời / For invited guests only)
14 Th11 2017
9:00 - 11:00

Lễ khai mạc / Opening ceremony