Lễ khai mạc

(Lễ khai mạc chỉ dành cho khách mời / For invited guests only)
14 Th11 2017
9:00 - 10:30

Lễ khai mạc