Bà Trần Thị Hoài Văn

Chủ tịch của Elivisa

Bà Trần Thị Hoài Văn

Chủ tịch của Elivisa

Biography

Bà Trần Thị Hoài Văn sinh năm 1966. Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 1988. Công tác tại bệnh viện 12 năm, chức vụ: Trưởng khoa Dược.

Có 4 năm làm việc tại trung tâm phát triển sản phẩm công ty Vimedimex 2, trụ sở 246 Cống Quỳnh, HCM, chức vụ: Giám Đốc.

Năm 2005 làm việc cùng nhóm đầu tư set up Bệnh viện An Sinh tại Hồ Chí Minh và thành lập công ty cổ phần đầu tư y tế Nam Việt, chức vụ: Tổng giám đốc công ty CP đầu tư y tế Nam Việt.