Bà Bùi Thu Thủy

Phó Cục trưởng Cục Phát triển
Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bà Bùi Thu Thủy

Phó Cục trưởng Cục Phát triển
Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Biography

Bà Bùi Thu Thủy đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế quốc tế và thạc sĩ kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bà có kinh nghiệm trong việc tư vấn phát triển kinh tế đặc biệt phát triển trong lĩnh vực kinh doanh và tư nhân. Bà Bùi Thu Thủy còn có kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những chính sách liên quan đến đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khởi nghiệp và hỗ trợ đổi mới, sáng tạo. Bà hiện là Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ kế hoạch và Đầu tư.

 

All sessions by Bà Bùi Thu Thủy