Bà Đỗ Thị Kim Tuyết

Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Angels

Bà Đỗ Thị Kim Tuyết

Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Angels

Biography

Bà Tuyết có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, đào tạo nhân sự trong doanh nghiêp, ngân hàng. Tư vấn, đào tạo, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản trị DN, quản trị tài chính doanh nghiệp, Xây dựng, quản lý dự án, huy động vốn, phân tích thẩm định doanh nghiệp, tham gia triển khai NV6, đề án 844 “Nâng cao năng lực nhà đầu nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, đồng thời tư vấn, đào tạo, mentor cho các chương trình, dự án khởi nghiệp và là nhà đầu tư, kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp.