Bà Jessica Hilston

Nhà sáng lập của Women of Vietnam

Bà Jessica Hilston

Nhà sáng lập của Women of Vietnam

Biography

Bà Jessica Hilston là một doanh nhân người Úc/ Việt Nam, với tấm bằng cử nhân về quản lý và tiếp thị văn bằng thương mại quốc tế. Bà chuyển đến Việt Nam vào mùa hè năm 2014, bà đã sáng lập ra Women of Vietnam – một mạng lưới cho phụ nữ và được sáng lập bởi phụ nữ để trao quyền cho phụ nữ. Đây là cộng đồng online phát triển nhanh nhất về truyền cảm hứng và tham vọng cho phụ nữ ở Việt Nam.