Bà Lê Hoàng Uyên Vy

Nhà sáng lập của VR Society Việt Nam

Bà Lê Hoàng Uyên Vy

Nhà sáng lập của VR Society Việt Nam

Biography

Lê Hoàng Uyên Vy là người sáng lập của VR Society Vietnam, và đã từng đảm nhiệm vai trò quyền tổng giám đốc tại VinEcom. Lê Hoàng Uyên Vy cũng chính là gương mặt trẻ nổi bật hai lần được tạp chí danh tiếng Forbes vinh danh.

All sessions by Bà Lê Hoàng Uyên Vy