Bà Mai Thị Thanh Yên

CEO công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Y tế The Medcare

Bà Mai Thị Thanh Yên

CEO công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Y tế The Medcare

Biography

All sessions by Bà Mai Thị Thanh Yên

Healthcare trend in the future

14 Th11 2017
15:15-16:30
Millennium 2

Xu hướng chăm sóc sức khỏe trong tương lai

14 Th11 2017
15:30 -16:30
Millennium 2

Building a complete medical ecosystem #1

15 Th11 2017
08:30-10:00
Millennium 2

Xây dựng hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh #1

15 Th11 2017
8:30 - 10:00
Millenium 2