Bà Monthida McCoole

Đối tác đầu tư với Cocoon Capital Partners

Bà Monthida McCoole

Đối tác đầu tư với Cocoon Capital Partners

Biography

Bà Monthida McCoole là một người ủng hộ tích cực cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và tận hưởng việc làm việc với các nhà sáng lập – giúp họ với vấn đề kinh doanh, kết nối họ với các nhà đầu tư. Bà là đối tác đầu tư tại Cocoon Capital nhắm đến B2B, SaaS và công nghệ chuyên sâu và vấn đề kinh doanh của các doanh nghiệp dọc khu vực Đông Nam Á. Bà nằm trong hội những nhà sáng lập nữ Singapore và có hệ thống mạng lưới vững chắc của những người bạn đầu tư và các bên liên quan khác trong khu vực. Bà là người thích cạnh tranh trong FItBit và là người ủng hộ lớn cho đội Rugby Ireland.

All sessions by Bà Monthida McCoole