Bà Ngọc Nguyễn

Phóng viên Việt Nam cho Deal Street Asia

Bà Ngọc Nguyễn

Phóng viên Việt Nam cho Deal Street Asia

Biography

Ngọc Nguyễn là nhà báo chuyên viết về cổ phần tư nhân, vốn mạo hiểm, khởi nghiệp và các hoạt động đầu tư tại Việt Nam cho DEALSTREETASIA. Cô đã dành hơn sáu năm làm phóng viên, trước đây làm việc cho Báo cáo Đánh giá Tài chính Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

All sessions by Bà Ngọc Nguyễn