Bà Retno Dewati

Quản lí khu vực Đông Nam Á của quỹ đầu tư mạo hiểm Fenox

Bà Retno Dewati

Quản lí khu vực Đông Nam Á của quỹ đầu tư mạo hiểm Fenox

Biography

Bà Retno Dewati là quản lý khu vực Đông Nam Á của quỹ đầu tư mạo hiểm Fenox, một công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu có trụ sở ở Silicon Valley với 1.5 tỉ đô AUM và hơn 90 thương vụ đầu tư dọc khắp thế giới. Cô có trách nhiệm đứng đầu tìm kiếm thương vụ và các hoạt động đầu tư cũng như phát triển kinh doanh cho văn phòng Fenox ở Đông Nam Á. Bà có cái nhìn sâu vào thị trường startup và mạnh trong phân tích các quyết định đầu tư. Bà đã xem cho hơn 500 startup trong 1 năm và quản lý hơn 25 công ty về danh mục đầu tư tại Đông Nam Á. Bà Retno cũng là thành viên sáng lập của GnB – một chương trình gia tăng liên doanh giữa Fenox VC và công ty Infocom Nhật Bản. Tại GnB, bà có trách nhiệm lựa chọn startup, quản lý đầu tư và là người hướng dẫn.

All sessions by Bà Retno Dewati