Đồng chí Trần Văn Tùng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Trần Văn Tùng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Biography

Ông Trần Văn Tùng hiện giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ. Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng, ông Trần Văn Tùng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ KH & CN.

Ông hiện giờ đang phụ trách các lĩnh vực sau:

Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ;

– Công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

– Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

– Công tác ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; công tác đánh giá khoa học và định giá công nghệ;

– Công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

– Công tác đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

– Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ và kế hoạch đầu tư phát triển của ngành;

– Công tác tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng);

– Công tác thanh tra (giúp Bộ trưởng);

– Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh,…).