Giáo sư Tom Kosnik

Đại học Stanford

Giáo sư Tom Kosnik

Đại học Stanford

Biography

Ông Tom Kosnik là giáo sư phụ tá của đại học Stanford khoa quản trị khoa học và kỹ thuật (từ năm 1990 đến nay), giáo sư tư vấn tại đại học quốc gia Singapore (2002 đến nay). Đối tác kinh doanh, công ty Founders X Ventures. Nhà đầu tư xuyên biên giới trong giai đoạn đầu tập trung vào Silicon Valley, Singapore, Thành Đô, Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hàng Châu, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur. Sách: Ramfelt, Lena, Jonas Kjellberg and Tom Kosnik (2014) Gear Up: kiểm tra mô hình kinh doanh tiềm năng và lên kế hoạch con đường thành công của bạn, John Wiley và Sons. Khuôn khổ thực tế để giúp bạn tạo ra những thi trường mới và phá vỡ thị trường hiện tại.

 

All sessions by Giáo sư Tom Kosnik