Bà Sarai Kemp

Phát triển kinh doanh cho Trendlines Agtech

Bà Sarai Kemp

Phát triển kinh doanh cho Trendlines Agtech

Biography

Với vai trò phát triển kinh doanh cho công ty Trendlines Agtech từ năm 2012, Sarai Kemp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc kinh doanh và phát triển tài chính và các chiến lược về hoạt động gây quỹ cũng như các hoạt động cho danh sách các công ty trong giai đoạn khởi đầu phát triển công nghệ tiên phong và các sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản, sản xuất thực phẩm, thuốc trừ sâu sinh học và hóa chất nông nghiệp và các ngành liên quan khác. Công ty Trendlines Agtech là một phần của tập đoàn Trendlines. Trendlines sáng chế, đầu tư và ươm tạo các công nghệ y tế và nông nghiệp dựa trên đổi mới và tham gia vào tất cả các khía cạnh của các công ty danh mục đầu tư từ phát triển công nghệ đến xây dựng kinh doanh

Sarai có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng tiêu dùng và công nghệ cao công nghiệp bao gồm bán hàng, tiếp thị và phát triển kinh doanh cho các công ty quốc tế chẳng hạn như Afimilk và Keter Plastic. Bà đã làm việc tích cực với các công ty ở Đông Á

Sarai nhận bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại đại học Haifa và bằng BA ở đại học Tel Aviv.

All sessions by Bà Sarai Kemp

How to succeed in AgriTech

15 Th11 2017
08:30 - 10:00
Winsor room

Làm thế nào để thành công trong AgriTech

15 Th11 2017
08:30 - 10:00
Winsor Room