Ông Justin Nguyễn

Monk's Hill Ventures

Ông Justin Nguyễn

Monk's Hill Ventures

Biography

Justin là một doanh nhân, nhà đầu tư và là một kỹ sư người mà đóng vai trò quan trọng trong 4 startup tại Silicon Valley, Thượng Hải và Việt Nam. Gần đây nhất, ông đã sáng lập ra công ty game tại Châu Á Aspect Gaming, nơi mà ông đã kêu gọi được hơn 18 triệu đô và dẫn dắt nó trở thành một nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực này. Trước đó ông đã làm từ quản lý kỹ thuật đến CEO Trung Quốc của StartCite, ông đã giúp biến nó thành công ty phát triển mạnh SaaS tăng doanh thu từ 0 đến hơn 50 triệu đô. Trước đó Justin đã quản lý kỹ sư tại Silicon Valley và làm việc như là kỹ sư sáng lập phần mềm tại Maximum Information, một trong những thương vụ sáp nhập đầu tiên. Justin đã học kỹ sư máy tính tại đại học California Polytechnic State tại San Luis Obispo.