Ông Phan Vinh Quang

Phó Giám Đốc dự án của MBI

Ông Phan Vinh Quang

Phó Giám Đốc dự án của MBI

Biography

Ông Quang làm việc tại MBI vào tháng 6 năm 2015 với vai trò Phó Giám Đốc dự án. Ông mang đến MBI 20 năm kinh nghiệm trong các dự án thương mại và phát triển về tư nhân hóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển vốn và tài chính, phát triển khu vực tư nhân, quản lý và cải cách năng lực cạnh tranh, quản trị và tự do hóa thương mại. Ông Quang là một nhà cải cách phát triển. Ông có bằng MBA tại trường đại học University of Bath ở Anh và là cử nhân kinh tế tại đại học ngoại thương Việt Nam

All sessions by Ông Phan Vinh Quang