Ông Andrew Teng

Ông Andrew Teng

Biography

Công ty Bethesda tập trung những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp, côn trùng học, thị trường và IP từ US và Đài Loan. Hợp tác với đội nghiên cứu về sinh học của Silicon Valley và giới thiệu công nghệ giải phóng kiểu soát được cấp bằng sáng chế của Mỹ. Cẩn thận lựa chọn chủ đề để có được nitch market.

Nhấn mạnh vào nền nông nghiệp bền vững, Bethesda cam kết đầu tư và phát triển công nghệ. Tiếp tục cung cấp các giải pháp y tế và chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học.

All sessions by Ông Andrew Teng