Ông Anurag Agrawal

IoT Eco Partner System-ARROW

Ông Anurag Agrawal

IoT Eco Partner System-ARROW

Biography

Ông Anurag Agrawal là một phần của đội giải pháp IoT của công ty Arrow Asia Electrics, vị trí mà ông đã được đảm nhiệm từ tháng 5 năm 2017. Arrow đề xuất giải pháp cho IoT bao gồm cảm biến, nhúng, kết nối, mạng và nền tảng dữ liệu bao gồm Hybid, Private và Public Cloud, phân tích và bảo mật. Năng lực của Arrow IoT được hỗ trợ bởi các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm thiết kế sản xuất, tích hợp hệ thống và phần mềm, giám sát thiết bị và quản lý, hỗ trợ thiết bị sự kiện bao gồm quản lý bảo hành/ sửa lỗi và sửa chữa tài sản. Anurag có hơn 16 năm kinh nghiệm trong bán hàng và tiếp thị sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ trong vai trò lãnh đạo tại công nghệ điện tử. Khi tham gia Arrow trong năm 2013, Ông Annurag đã lãnh đạo đội tiếp thị sản phẩm ở ASEAN mà tập trung vào quy trình nhúng và sản phẩm cảm biến. Ông được thăng chức lên quản lý kinh doanh, IoT trong tháng 5 năm 2017 và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại khu vực Nam Á. Ông Anurag hiện đang sinh sống tại Singapore và tận hưởng việc dành thời gian với gia đình, các hoạt động thể thao và đạp xe. Liên hệ Anurag tại ANURAG.AGRAWAL@arrowasia.com

All sessions by Ông Anurag Agrawal

Talk show: Go Global #2

14 Th11 2017
15:30 -16:15
Millennium 1

Talkshow: Hướng tới thị trường quốc tế #2

14 Th11 2017
15:30 - 16:15
Millenium 1