Ông Bobby T.Y. Liu

Giám đốc cao cấp của tập đoàn công nghệ giáo dục Topica

Ông Bobby T.Y. Liu

Giám đốc cao cấp của tập đoàn công nghệ giáo dục Topica

Biography

Ông Bobby Liu là một công dân toàn cầu và đã sống và làm việc tại 5 quốc gia khác nhau. Là một người rất chú trọng vào việc học hỏi, ông đánh giá cao sự khác biệt về nền tảng văn hóa của con người.

Với ý tưởng phong phú, ông đã khởi động một không gian làm việc chung/  vườn ươm được gọi là Hub.IT (http://hubitasia.com), một không gian dành cho các doanh nghiệp trẻ một môi trường thuận lợi để đổi mới và chia sẻ các kinh nghiệm và trong quá trình đóng góp và xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp lớn mạnh tại Hà Nội và Việt Nam. Hub.IT được mua lại bởi Topica vào cuối năm 2015, nơi ông đang làm giám đốc cao cấp. Ông Bobby cũng đồng thời là đồng giám đốc của Viện sáng lập Topica. Hub.IT mới sẽ được đưa ra trong năm 2017.

Ông rất tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp, dùng thời gian của mình để tư vấn các startup và giúp họ đạt được các mục tiêu. Một trong những sáng kiến mà ông tiên phong là nền tảng được gọi là Techfest.