Ông Bùi Huy Bình

CEO của TraceVerified

Ông Bùi Huy Bình

CEO của TraceVerified

Biography

Anh Bình Bùi là CEO TraceVerified (www.traceverified.com), công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, cung cấp các giải pháp và dịch vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, TraceVerified đã cung cấp dịch vụ tới 50 nhà sản xuất thực phẩm và gần 1000 nông dân tại 29 tỉnh, thành tại Việt Nam để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc thực phẩm. TraceVerified cũng là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ tiến tiến vào phát triển giải pháp cho nông nghiệp Việt Nam như blockchain. Niềm đam mê của anh là phát triển các giải pháp hỗ trợ nông dân phù hợp và tăng cường an toàn thực phẩm. Anh tốt nghiệp thạc sỹ Chính sách công Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.

All sessions by Ông Bùi Huy Bình