Ông Dave Bùi

Nhà đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của ViCare Corporation

Ông Dave Bùi

Nhà đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của ViCare Corporation

Biography

All sessions by Ông Dave Bùi

Building a complete medical ecosystem #1

15 Th11 2017
08:30-10:00
Millennium 2

Xây dựng hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh #1

15 Th11 2017
8:30 - 10:00
Millenium 2