Ông Đinh Anh Tuấn

CEO của Holomia

Ông Đinh Anh Tuấn

CEO của Holomia

Biography

Ông Đinh Anh Tuấn chuyên nghiên cứu về mảng 3D ứng dụng cho thị trường BĐS từ những năm 1998 và là leader 3D cho công ty của Nhật và Pháp những năm 2001-2005. – Thành lập VNi từ năm 2006 – 11 năm phát triển và cung cấp gói công cụ cho Marketing bất động sản: từ hình ảnh 3D, video 3D, ứng dụng mobile cho đến các giải pháp thực tế ảo. – Phát triển Holomia tập trung vào Touch/VR/AR/MR dựa trên nền tảng 3D và nội dung sáng tạo hỗ trợ cho Marketing nói chung

All sessions by Ông Đinh Anh Tuấn