Ông Đỗ Ngọc Chung

Tiến sĩ của ĐHQGHN

Ông Đỗ Ngọc Chung

Tiến sĩ của ĐHQGHN

Biography

TS. Đỗ Ngọc Chung nhà Khoa học trẻ với 5 sản phẩm đang bán trên thị trường.
Năm 2002: tốt nghiệp Khoa Vật lý Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN
Năm 2002-2008: Nghiên cứu viên Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Năm 2008-2015: Giảng viên trường ĐHCN, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Năm 2015: Tốt nghiệp tiến sỹ Vật liệu và linh kiện Nano, ĐHQGHN
Năm 2016-nay: Cán bộ trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
TS. Đỗ Ngọc Chung hiện đang giữ vai trò CT HĐTV Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Toàn Diện.
Tham gia nhiều chương trình KHCN như chuyên gia phản biện cho chương trình SKGP, VTV2; Ban Giám khảo Chương trình Sáng tạo việt.
Đạt giải trong Cuộc thi Chứng minh ý tưởng PoC2, do Quỹ VCIC, Bộ KH&CN tổ chức, quỹ WoldBank tài trợ.
Số công trình tiêu biểu được áp dụng trong thực tiễn:
20 bài báo trong nước và quốc tế
2 Bằng Độc quyền GPHI
05 sản phẩm đã thương mại hoá
03 sản phẩm đang chuẩn bị thương mại hoá
05 Giải pháp hữu ích đã đăng ký, chờ cấp bằng.

 

All sessions by Ông Đỗ Ngọc Chung

Oppoturnities for Startup in Agritech

14 Th11 2017
13:30 - 14:15
Winsor room