Ông Đỗ Trung Hiếu

Nhà sáng lập của IoT Alliance Việt Nam & CEO công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Smartlines

Ông Đỗ Trung Hiếu

Nhà sáng lập của IoT Alliance Việt Nam & CEO công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Smartlines

Biography

All sessions by Ông Đỗ Trung Hiếu

Talk show: Go Global #2

14 Th11 2017
15:30 -16:15
Millennium 1

Talkshow: Hướng tới thị trường quốc tế #2

14 Th11 2017
15:30 - 16:15
Millenium 1