Ông Dominic Mellor

Người đứng đầu của Mekong Business Initiative và chuyên viên kinh tế cao cấp của ngân hàng phát triển Châu Á

Ông Dominic Mellor

Người đứng đầu của Mekong Business Initiative và chuyên viên kinh tế cao cấp của ngân hàng phát triển Châu Á

Biography

Ông Dominic đã thiết kế và lãnh đạo MBI. Ông cũng đồng thời đang là chuyên gia kinh tế trưởng của ADB ở Việt Nam. Trước khi gia nhập ADB, Dominic đã làm việc trong cả khu vực tư nhân và công cộng trên một số khu vực bao gồm Châu Á- Thái Bình Dương, Trung Đông và Tây Phi. Các công việc của ông Dominic bao gồm nhiều chủ đề gồm sự cạnh tranh trong kinh tế, sự phát triển của khu vực tư nhân, sự phát triển của khu vực tài chính và quản lý nợ

All sessions by Ông Dominic Mellor