Ông Dương Trung Kiên

Bác sĩ bệnh viện Saint Paul & Bác sĩ
tư vấn chuyên môn cho Holocare

Ông Dương Trung Kiên

Bác sĩ bệnh viện Saint Paul & Bác sĩ
tư vấn chuyên môn cho Holocare

Biography

Anh Dương Trung Kiên là phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội. Anh là bác sỹ tư vấn chuyên môn cho dự án Holocare – giải pháp hỗ trợ bác sỹ toàn cầu hội chẩn và chẩn đoán bệnh trên nền tảng 3D thực tế ảo

All sessions by Ông Dương Trung Kiên