Ông Dzung Nguyen

Trưởng đại diện của CyberAgent Ventures

Ông Dzung Nguyen

Trưởng đại diện của CyberAgent Ventures

Biography

Dzung Nguyen là Giám đốc Quỹ Đầu tư CyberAgent Ventures tại Việt Nam và Thái Lan, một nhánh của CyberAgent Inc – tập đoàn internet hàng đầu ở Nhật, tập trung vào kinh doanh internet và điện thoại của các startup.

All sessions by Ông Dzung Nguyen