Ông Hiếu Bùi

Nhà đồng sáng lập Edumall của Topica

Ông Hiếu Bùi

Nhà đồng sáng lập Edumall của Topica

Biography

Ông được đào tạo như kỹ sư về phần mềm, nhưng phần lớn thời gian ông làm việc như một nhà sáng lập, CTO, CEO và quản lý sản phẩm. Ông đã sáng lập TerraBook (2011-2015) như là nền tảng ứng dụng học tập cho lớp mẫu giáo ngay sau khi tốt nghiệp và sau đó đồng sáng lập Edumall tại Topica (từ năm 2015) như là nền tảng học tập dành cho người đi làm. Các lĩnh vực hiểu biết bao gồm công nghệ giáo dục, công nghệ và quản lý. Ông chọn sự nghiệp như một doanh nhân liên tục, sáng lập thêm càng nhiều doanh nghiệp lớn.

All sessions by Ông Hiếu Bùi