Ông Hoàng Minh Đức

luật sư cao cấp của hãng Luật quốc tế Duane Morris (Mỹ)

Ông Hoàng Minh Đức

luật sư cao cấp của hãng Luật quốc tế Duane Morris (Mỹ)

Biography

Ông Hoàng Minh Đức là luật sư cao cấp của hãng Luật quốc tế Duane Morris (Mỹ) tại Việt Nam, chuyên về đầu tư, mua bán sáp nhập (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp.
Ông Hoàng Minh Đức cũng là đại diện, tư vấn cho nhiều tổ chức như Vietnam Business Forum, AusCharm, Hội DN Trẻ Hà Nội…đóng góp tiếng nói tích cực và chuyên sâu trong việc phản biện, đóng góp ý kiến với các cơ quan Nhà nước liên quan đến pháp luật về đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

All sessions by Ông Hoàng Minh Đức