Ông Lê Huy Anh

Trưởng phòng Sáng chế số 2, Cục
Sở hữu trí tuệ

Ông Lê Huy Anh

Trưởng phòng Sáng chế số 2, Cục
Sở hữu trí tuệ

Biography

Ông Lê Huy Anh tốt nghiệp chuyên ngành Bào chế các dạng thuốc, Đại học Dược Hà Nội (Hanoi University of Pharmacy) năm 1993;
– Từ năm 1993 đến 1997, Ông Lê Huy Anh công tác tại Khoa Dược, Bệnh viện 4, Bộ Quốc phòng;
– Từ năm 1997 đến năm 2006, Ông Lê Huy Anh làm thẩm định viên sáng chế tại Phòng Sáng chế và Giải pháp hữu ích, Cục Sở hữu trí tuệ;
– Từ năm 2006 đến 2010, Ông Lê Huy Anh làm Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng, Phòng Sáng chế số 2, Cục Sở hữu trí tuệ;
– Từ năm 2010 đến nay, Ông Lê Huy Anh là Trưởng phòng, Phòng Sáng chế số 2, Cục Sở hữu trí tuệ;
– Ngoài công việc thẩm định sáng chế trong lĩnh vực dược tại Cục Sở hữu trí tuệ, Ông Lê Huy Anh đã thực hiện đề tài Nghiên cứu hoạt động sáng chế trong doanh nghiệp tại Học Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản, và tham gia nhiều hội thảo trong và ngoài nước với vai trò là giảng viên và báo cáo viên.

All sessions by Ông Lê Huy Anh