Ông Lenard Mulder

Trưởng phòng phát triển kinh doanh tại Bitcoin Việt Nam

Ông Lenard Mulder

Trưởng phòng phát triển kinh doanh tại Bitcoin Việt Nam

Biography

Ông Lenard Mulder là một người nhiệt huyết với Bitcoin và Blockchain đến từ Amsterdam, Hà Lan. Ông hiện đang sinh sống tại Hà Nội, trưởng phòng phát triển kinh doanh tại Bitcoin Việt Nam.

All sessions by Ông Lenard Mulder