Ông Lưu Hải Minh

Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ mới Nhật Hải

Ông Lưu Hải Minh

Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ mới Nhật Hải

Biography

Ts. Lưu Hải Minh tốt nghiệp hai trường đại học về công nghệ là Đại học Trường Đại học Giao thông vận tải với chuyên ngành Cơ Khí, và tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Công nghệ thông tin, nhận bằng Tiến sỹ tại Trường Đại học Azteca Chalco – Mexico với chuyên ngành thương mại Quốc tế năm 2014.
Ts. Lưu Hải Minh hiện đang giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dự án công nghệ Nhật Hải kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Mới Nhật Hải. Đồng thời, Ông Lưu Hải Minh cũng giữ nhiều cương vị trong các hiệp hội về doanh nghiệp như:
– Phó chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội;
– Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp Trẻ thành phố Hà Nội;
– Thường trực Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt nam – VASI.
Số công trình tiêu biểu được áp dụng trong thực tiễn:
– Nano Sơn Phản quang, phản nhiệt và kháng khuẩn
– Qui trình chế tạo hệ vi nhũ tương nano Curcumin số 16095 cấp ngày 13/10/2016
– Qui trình sản xuất chế phẩm diệt nấm kết hợp phức Chelat Humat Nano và Bacillus
Subtilis CN15.

 

All sessions by Ông Lưu Hải Minh