Ông Nghiêm Tuấn Minh

Trưởng nhóm Framgia

Ông Nghiêm Tuấn Minh

Trưởng nhóm Framgia

Biography

Anh Nghiêm Tuấn Minh hiện đang là Trưởng nhóm tại Framgia, với hơn 3 năm kinh nghiệm phát triển Game. Đã từng làm việc và nghiên cứu về Cocos2dx, iOS, PHP và Unity3D..

All sessions by Ông Nghiêm Tuấn Minh