Ông Nguyễn Đức Tùng

Tổng thư ký CLB Nông nghiệp
Công nghệ cao

Ông Nguyễn Đức Tùng

Tổng thư ký CLB Nông nghiệp
Công nghệ cao

Biography

Ông Nguyễn Đức Tùng là Tổng thư ký DAA – CLB Nông nghiệp Công nghệ cao – tên tiếng Anh là Digital
Agricultural Association

All sessions by Ông Nguyễn Đức Tùng