Ông Nguyễn Hoàng Nam

Nhà đồng sáng lập tổ chức College Scout

Ông Nguyễn Hoàng Nam

Nhà đồng sáng lập tổ chức College Scout

Biography

Nguyễn Hoàng Nam là đồng sáng lập của tổ chức College Scout, chuyên về chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng học tập tại các tổ chức quốc tế. College Scout tập trung chủ yếu vào sự thành công của sinh viên không chỉ về mặt học thuật mà còn về mặt văn hoá và xã hội.

All sessions by Ông Nguyễn Hoàng Nam